trang chủ > tin nổi bật

TOPIC TOPIC

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

 • 00/00/2015
  Thay đổi giao diện trang

  Thay đổi giao diện của trang web. Trang web chúng tôi sẽ liên tục

Kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nhân viên

 • like
 • share
 • 00/00/2015

Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển - BIDV- chi nhánh Nam Bình Dương. các Huấn luyện viên của câu lạc bộ RENAISSANCE CANARY đã có buổi kiểm tra tình trạng cơ thể bằng máy đo inbody. Dựa trên kết quả đó, các Huấn luyện viên còn tư vấn về phương pháp tập luyện và chế độ dinh dưỡng cho các anh chị nhân viên tại đây.

Cuộc kiểm tra đã diễn ra trong không khí thật vui vẻ. Các anh chị rất đỗi ngạc nhiên khi thấy được lượng cơ- lượng mỡ trong cơ thể mình. Và đặc biệt hơn nữa, những tư vấn của Huấn luyện viên về chế độ tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng được các anh chị ghi chép lại rất cẩn thận.

BACK TO TOP