trang chủ > tin nổi bật

TOPIC TOPIC

Giấy ủy quyền bảo lưu

  • 14/08/2020

THÔNG BÁO:

Kể từ ngày 15/8/2020, khi bảo lưu hộ hội viên khác, người bảo lưu hộ cần có GIẤY ỦY QUYỀN từ chủ thẻ theo form mẫu của CLB.

HV có thể lấy form tại quầy lễ tân hoặc download tại đây: https://drive.google.com/…/1Z5RZleq5P7lnyukghA1Cgwt8A…/view…

Sau khi điền, vui lòng nộp giấy ủy quyền tại lễ tân khi làm thủ tục, hoăc gửi bản scan với chữ ký, với tựa đề mail "Thư ủy quyền bảo lưu + (Tên hội viên ủy quyền)" về hộp thư CLB: longbien@s-renaissance.com.vn 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ lễ tân: 0243-202-6633.

BACK TO TOP