trang chủ > lịch tập

SCHEDULE SCHEDULE

STUDIO

Cấp độ nặng của nội dung Yoga phân theo ( A,B,C ) với độ khó tăng dần, vui lòng lựa chọn cấp độ phù hợp.

Là những lớp mới hoặc có sự thay đổi.

LỊCH TẬP 09/2023

STUDIO STUDIO

Khu vực tập chức năng

GYM
GYM GYM

Bể bơi

POOL
POOL POOL
matrix
Mức độ luyện tập

Mức độ luyện tập

Trục dọc biểu thị cường độ luyện tập.

Trục ngang biểu thị mức độ khó của sự vận động.

Những chương trình tập luyện dễ nhất ở chính giữa trục.

Mức độ khó các môn tập sẽ từ giữa trục hướng ra ngoài.

BACK TO TOP